Přihláška na akreditovaný kurz

instruktora lyžování / snowboardingu

 

Současně s přihláškou uhraďte prosím zálohu 3 900 Kč (nebo celou částku 7 600 Kč)

na číslo účtu 199230347 / 0300.

Finální termín, do kdy můžete částku uhradit je 10.12.2016. Doplatek uhradíte v den prezentace, v místě kurzu.

 

Jako variabilní symbol pro identifikaci platby uveďte vaše rodné číslo v desetimístné podobě.

V případě vaší neúčasti je záloha brána jako storno poplatek.

 

Zájemci o prolongační kurz (cena xxxx Kč) uveďte do zprávy "prolongační kurz".

 

 
Ulice, číslo popisné, obec, PSČ
 

Přečtěte si doplňující informace ke kurzu. Sherpa Ski si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa v závislosti na sněhových podmínkách.